GSSST Nastavni plan i program

Uvođenjem Cambridge pristupa podučavanju, nastava u Gimnaziji SSST obogaćena je na jedinstven način, potpunim integrisanjem Cambridge programa unutar nacionalnog programa, tako da naši učenici imaju priliku da se istaknu kako na nacionalnim, tako i na Cambridge predmetima.

Učenici prvih i drugih razreda također imaju koristi od uvođenja Cambridge programa, kroz pripremne časove unutar redovnog programa i unaprijeđene prostorije: sva praktična nastava iz predmeta fizika, hemija i biologija održava se u savremenoj laboratoriji u novoizgrađenom objektu.

Naši učenici završavaju obrazovanje sa državnom diplomom, kao i AS i A nivo Cambridge certifikatima iz predmete za koje su se opredijelili. Naš silabus priprema učenike da polože ispite jednako uspješno i prema nacionalnim i prema međunarodnim kriterijima.

PREDMETI - 1. RAZRED
B/H/S jezik i književnost
Engleski jezik (Prvi strani jezik)
Njemački jezik (Drugi strani jezik)
Historija
Geografija
Matematika
Fizika
Hemija
Biologija
Informatika
Muzika
Latinski jezik
Sport
PREDMETI - 2. RAZRED
B/H/S jezik i književnost
Engleski jezik (Prvi strani jezik)
Njemački jezik (Drugi strani jezik)
Historija
Geografija
Matematika
Fizika
Hemija
Biologija
Informatika
Likovna umjetnost
Latinski jezik
Sport
Teorija znanja
PREDMETI - 3. RAZRED
PRIRODNI SMJER
B/H/S jezik i književnost
Engleski jezik (Prvi strani jezik)
Njemački jezik (Drugi strani jezik)
Matematika – Posebna poglavlja
Fizika
Hemija
Biologija
Informatika
Rad na projektu
DRUŠTVENI SMJER
B/H/S jezik i književnost
Engleski jezik (Prvi strani jezik)
Njemački jezik (Drugi strani jezik)
Psihologija
Historija
Geografija
Sociologija
Filozofija s logikom
Informatika
Ekonomija i politika
Rad na projektu
PREDMETI - 4. RAZRED
PRIRODNI SMJER
B/H/S jezik i književnost
Engleski jezik (Prvi strani jezik)
Njemački jezik (Drugi strani jezik)
Matematika – Posebna poglavlja
Fizika
Hemija
Biologija
Informatika
Rad na maturskom projektu
DRUŠTVENI SMJER
B/H/S jezik i književnost
Engleski jezik (Prvi strani jezik)
Njemački jezik (Drugi strani jezik)
Historija
Geografija
Sociologija
Filozofija s logikom
Informatika
Ekonomija i politika
Međunarodni odnosi
Rad na maturskom projektu
IZBORNI PREDMETI* – 3. i 4. RAZRED
Fizička kultura
Historija umjetnosti
Dramska umjetnost
Likovna umjetnost
Filmska umjetnost
Uvod u grafički dizajn

* Svaki učenik je obavezan izabrati dva od ponuđenih izbornih predmeta po razredu