GSSST GSSST Kalendar pismenih provjera znanja za školsku 2023/2024. godinu

Preuzmite ovdje
Preuzmite ovdje
Preuzmite ovdje
Preuzmite ovdje
Preuzmite ovdje
Preuzmite ovdje
Preuzmite ovdje
Preuzmite ovdje


GSSST GSSST Kalendar pismenih provjera znanja za školsku 2022/2023. godinu

Preuzmite ovdje
Preuzmite ovdje
Preuzmite ovdje
Preuzmite ovdje
Preuzmite ovdje
Preuzmite ovdje
Preuzmite ovdje
Preuzmite ovdje


GSSST Kalendar pismenih provjera znanja za školsku 2021/2022. godinu

Preuzmite ovdje
Preuzmite ovdje
Preuzmite ovdje
Preuzmite ovdje
Preuzmite ovdje
Preuzmite ovdje
Preuzmite ovdje
Preuzmite ovdje


GSSST Kalendar pismenih provjera znanja za drugo polugodište školske 2020/2021. godine.

Preuzmite ovdje
Preuzmite ovdje
Preuzmite ovdje
Preuzmite ovdje
Preuzmite ovdje
Preuzmite ovdje
Preuzmite ovdje
Preuzmite ovdje


GSSST Kalendar pismenih provjera znanja za drugo polugodište školske (2019/2020)

Kalendar pismenih provjera znanja – prvo polugodište 2019-2020
Član 11.

U jednom danu učenik može pisati dvije pisane provjere, a u jednoj sedmici najviše tri pisane provjere uključujući kontrolne radove i testove.

Septembar Oktobar
09.-13. 30.-04.
   
   
   
16.-20. 07.-11.
   
   
   
23.-27. 14.-15.
   
   
  21.-25.
   
   
   
  28.-01.
   
   
   

Novembar Decembar
04.-08. 02.-06.
   
   
   
11.-15. 09.-13.
   
   
   
18.-22. 16.-20.
   
   
25.-29. 23.-27.
   
   
   
  30.-31.
   
   
   

Kalendar pismenih provjera znanja – drugo polugodište 2019-2020
Član 11.

U jednom danu učenik može pisati dvije pisane provjere, a u jednoj sedmici najviše tri pisane provjere uključujući kontrolne radove i testove.

Februar Mart
03.-07. 02.-06.
   
   
   
10.-14. 09.-13.
   
   
   
17.-21. 16.-20.
   
   
24.-28. 23.-27.
   
   
   
  30.-31.
   
   
   

Mart April
01.-03. 04.-08.
   
   
   
06.-10. 11.-15.
   
   
   
13.-17. 18.-22.
   
   
20.-24. 25.-29.
   
   
   
27.-01.  
   
   
   
Kalendar pismenih provjera znanja – prvo polugodište 2019-2020
Član 11.

U jednom danu učenik može pisati dvije pisane provjere, a u jednoj sedmici najviše tri pisane provjere uključujući kontrolne radove i testove.

Septembar Oktobar
09.-13. 30.-04.
   
   
   
16.-20. 07.-11.
   
   
   
23.-27. 14.-15.
   
   
  21.-25.
   
   
   
  28.-01.
   
   
   

Novembar Decembar
04.-08. 02.-06.
   
   
   
11.-15. 09.-13.
   
   
   
18.-22. 16.-20.
   
   
25.-29. 23.-27.
   
   
   
  30.-31.
   
   
   

Kalendar pismenih provjera znanja – drugo polugodište 2019-2020
Član 11.

U jednom danu učenik može pisati dvije pisane provjere, a u jednoj sedmici najviše tri pisane provjere uključujući kontrolne radove i testove.

Februar Mart
03.-07. 02.-06.
   
   
   
10.-14. 09.-13.
   
   
   
17.-21. 16.-20.
   
   
24.-28. 23.-27.
   
   
   
  30.-31.
   
   
   

April Maj
01.-03. 04.-08.
   
   
   
06.-10. 11.-15.
   
   
   
13.-17. 18.-22.
   
   
20.-24. 25.-29.
   
   
   
27.-01.  
   
   
   
Kalendar pismenih provjera znanja – prvo polugodište 2019-2020
Član 11.

U jednom danu učenik može pisati dvije pisane provjere, a u jednoj sedmici najviše tri pisane provjere uključujući kontrolne radove i testove.

Septembar Oktobar
09.-13. 30.-04.
   
   
   
16.-20. 07.-11.
   
   
   
23.-27. 14.-15.
   
   
  21.-25.
   
   
   
  28.-01.
   
   
   

Novembar Decembar
04.-08. 02.-06.
   
   
   
11.-15. 09.-13.
   
   
   
18.-22. 16.-20.
   
   
25.-29. 23.-27.
   
   
   
  30.-31.
   
   
   

Kalendar pismenih provjera znanja – drugo polugodište 2019-2020
Član 11.

U jednom danu učenik može pisati dvije pisane provjere, a u jednoj sedmici najviše tri pisane provjere uključujući kontrolne radove i testove.

Februar Mart
03.-07. 02.-06.
   
   
   
10.-14. 09.-13.
   
   
   
17.-21. 16.-20.
   
   
24.-28. 23.-27.
   
   
   
  30.-31.
   
   
   

April Maj
01.-03. 04.-08.
   
   
   
06.-10. 11.-15.
   
   
   
13.-17. 18.-22.
   
   
20.-24. 25.-29.
   
   
   
27.-01.  
   
   
   
Kalendar pismenih provjera znanja – prvo polugodište 2019-2020
Član 11.

U jednom danu učenik može pisati dvije pisane provjere, a u jednoj sedmici najviše tri pisane provjere uključujući kontrolne radove i testove.

Septembar Oktobar
09.-13. 30.-04.
   
   
   
16.-20. 07.-11.
   
   
   
23.-27. 14.-15.
   
   
  21.-25.
   
   
   
  28.-01.
   
   
   

Novembar Decembar
04.-08. 02.-06.
   
   
   
11.-15. 09.-13.
   
   
   
18.-22. 16.-20.
   
   
25.-29. 23.-27.
   
   
   
  30.-31.
   
   
   

Kalendar pismenih provjera znanja – drugo polugodište 2019-2020
Član 11.

U jednom danu učenik može pisati dvije pisane provjere, a u jednoj sedmici najviše tri pisane provjere uključujući kontrolne radove i testove.

Februar Mart
03.-07. 02.-06.
   
   
   
10.-14. 09.-13.
   
   
   
17.-21. 16.-20.
   
   
24.-28. 23.-27.
   
   
   
  30.-31.
   
   
   

April Maj
01.-03. 04.-08.
   
   
   
06.-10. 11.-15.
   
   
   
13.-17. 18.-22.
   
   
20.-24. 25.-29.
   
   
   
27.-01.  
   
   
   
Kalendar pismenih provjera znanja – prvo polugodište 2019-2020
Član 11.

U jednom danu učenik može pisati dvije pisane provjere, a u jednoj sedmici najviše tri pisane provjere uključujući kontrolne radove i testove.

Septembar Oktobar
09.-13. 30.-04.
   
   
   
16.-20. 07.-11.
   
   
   
23.-27. 14.-15.
   
   
  21.-25.
   
   
   
  28.-01.
   
   
   

Novembar Decembar
04.-08. 02.-06.
   
   
   
11.-15. 09.-13.
   
   
   
18.-22. 16.-20.
   
   
25.-29. 23.-27.
   
   
   
  30.-31.
   
   
   

Kalendar pismenih provjera znanja – drugo polugodište 2019-2020
Član 11.

U jednom danu učenik može pisati dvije pisane provjere, a u jednoj sedmici najviše tri pisane provjere uključujući kontrolne radove i testove.

Februar Mart
03.-07. 02.-06.
   
   
   
10.-14. 09.-13.
   
   
   
17.-21. 16.-20.
   
   
24.-28. 23.-27.
   
   
   
  30.-31.
   
   
   

April Maj
01.-03. 04.-08.
   
   
   
06.-10. 11.-15.
   
   
   
13.-17. 18.-22.
   
   
20.-24. 25.-29.
   
   
   
27.-01.  
   
   
   
Kalendar pismenih provjera znanja – prvo polugodište 2019-2020
Član 11.

U jednom danu učenik može pisati dvije pisane provjere, a u jednoj sedmici najviše tri pisane provjere uključujući kontrolne radove i testove.

Septembar Oktobar
09.-13. 30.-04.
   
   
   
16.-20. 07.-11.
   
   
   
23.-27. 14.-15.
   
   
  21.-25.
   
   
   
  28.-01.
   
   
   

Novembar Decembar
04.-08. 02.-06.
   
   
   
11.-15. 09.-13.
   
   
   
18.-22. 16.-20.
   
   
25.-29. 23.-27.
   
   
   
  30.-31.
   
   
   

Kalendar pismenih provjera znanja – drugo polugodište 2019-2020
Član 11.

U jednom danu učenik može pisati dvije pisane provjere, a u jednoj sedmici najviše tri pisane provjere uključujući kontrolne radove i testove.

Februar Mart
03.-07. 02.-06.
   
   
   
10.-14. 09.-13.
   
   
   
17.-21. 16.-20.
   
   
24.-28. 23.-27.
   
   
   
  30.-31.
   
   
   

April Maj
01.-03. 04.-08.
   
   
   
06.-10. 11.-15.
   
   
   
13.-17. 18.-22.
   
   
20.-24. 25.-29.
   
   
   
27.-01.  
   
   
   
Kalendar pismenih provjera znanja – prvo polugodište 2019-2020
Član 11.

U jednom danu učenik može pisati dvije pisane provjere, a u jednoj sedmici najviše tri pisane provjere uključujući kontrolne radove i testove.

Septembar Oktobar
09.-13. 30.-04.
   
   
   
16.-20. 07.-11.
   
   
   
23.-27. 14.-15.
   
   
  21.-25.
   
   
   
  28.-01.
   
   
   

Novembar Decembar
04.-08. 02.-06.
   
   
   
11.-15. 09.-13.
   
   
   
18.-22. 16.-20.
   
   
25.-29. 23.-27.
   
   
   
  30.-31.
   
   
   

Kalendar pismenih provjera znanja – drugo polugodište 2019-2020
Član 11.

U jednom danu učenik može pisati dvije pisane provjere, a u jednoj sedmici najviše tri pisane provjere uključujući kontrolne radove i testove.

Februar Mart
03.-07. 02.-06.
   
   
   
10.-14. 09.-13.
   
   
   
17.-21. 16.-20.
   
   
24.-28. 23.-27.
   
   
   
  30.-31.
   
   
   

April Maj
01.-03. 04.-08.
   
   
   
06.-10. 11.-15.
   
   
   
13.-17. 18.-22.
   
   
20.-24. 25.-29.
   
   
   
27.-01.  
   
   
   
Kalendar pismenih provjera znanja – prvo polugodište 2019-2020
Član 11.

U jednom danu učenik može pisati dvije pisane provjere, a u jednoj sedmici najviše tri pisane provjere uključujući kontrolne radove i testove.

Septembar Oktobar
09.-13. 30.-04.
   
   
   
16.-20. 07.-11.
   
   
   
23.-27. 14.-15.
   
   
  21.-25.
   
   
   
  28.-01.
   
   
   

Novembar Decembar
04.-08. 02.-06.
   
   
   
11.-15. 09.-13.
   
   
   
18.-22. 16.-20.
   
   
25.-29. 23.-27.
   
   
   
  30.-31.
   
   
   

Kalendar pismenih provjera znanja – drugo polugodište 2019-2020
Član 11.

U jednom danu učenik može pisati dvije pisane provjere, a u jednoj sedmici najviše tri pisane provjere uključujući kontrolne radove i testove.

Februar Mart
03.-07. 02.-06.
   
   
   
10.-14. 09.-13.
   
   
   
17.-21. 16.-20.
   
   
24.-28. 23.-27.
   
   
   
  30.-31.
   
   
   

April Maj
01.-03. 04.-08.
   
   
   
06.-10. 11.-15.
   
   
   
13.-17. 18.-22.
   
   
20.-24. 25.-29.
   
   
   
27.-01.