Your Future starts with us.
06.11.2020

Odluka o izvođenju online nastave u Gimnaziji SSST do 20. novembra 2020.godine

U skladu sa trenutnom epidemiološkom situacijom u KS, a na osnovu Naredbe Kriznog štaba Federalnog Ministarstva zdravstva, Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade KS donosi informaciju da ostaje na snazi izvođenje online nastave u skladu sa Uputstvom o organizaciji i realizaciji odgojno-obrazovnog rada u osnovnim i srednjim školama na području Kantona Sarajevo u školskoj 2020-2021. godini za period od 23.10.2020. do 06.11.2020.godine, broj: 11-34-31987-8-20 od 22.10. 2020.godine, te direktor Gimnazije SSST Senad Alić donosi odluku:  

Preuzmite dokument