Your Future starts with us.
30.08.2021

Odluka o izvođenju redovnog nastavnog procesa u Gimnaziji SSST počev od 01.09.2021.godine

Na osnovu Uputstva o organizaciji i realizaciji odgojno-obrazovnog rada u osnovnim i srednjim školama na području Kantona Sarajevo u školskoj 2021./2022. godini, br. 11-04-34-32471-1/21, od 27.08.2021.godine, izdatog od Ministarstva za odgoj i obrazovanje Kantona Sarajevo, te Priručnika za organizaciju i realizaciju odgojno-obrazovnog procesa u okolnostima pandemije COVID-19, 30.08.2021.godine direktor Gimnazije SSST, Senad Alić donosi: 

                                                                               ODLUKU 

o izvođenju redovnog nastavnog procesa u Gimnaziji SSST počev od 01.09.2021.godine 

 

Odluku u cjelosti možete pričitati na linku: http://gssst.edu.ba/documents/odluka o redovnoj nastavi.pdf