Your Future starts with us.
19.10.2020

Predavanjem Udruženja „Medica“ završena Sedmica mentalnog zdravlja u Gimnaziji SSST

Posljednje predavanje u okviru Sedmice mentalnog zdravlja i podizanja svijesti o štetnosti droga koju je organizirala naša škola održao je Suljo Čelebić, član Udruženja studenata Medicinskog fakulteta Univerziteta SSST „Medica“. Suljo je našim učenicima govorio na temu „Poremećaji u ishrani“, osvrnuvši se na najčešća umna oboljenja poput anoreksije nervose ili bulimije, njihove uzroke, načine manifestiranja, liječenje, kao i posljedice koje mogu biti fatalne.  

Gimnazija SSST zahvaljuje se Udruženju „Medica“ na stručnom predavanju i kontinuiranoj saradnji. 

Tokom prošle sedmice našu školu posjetili su brojni predavači iz struke koji su svojim predavanjima nastojali podići svijest o važnosti očuvanja mentalnog zdravlja. Sedmica mentalnog zdravlja i podizanja svijesti o štetnosti droga organizirana je u skladu sa Svjetskim danom mentalnog zdravlja, koji se obilježava svake godine u oktobru.  

Gimnazija SSST još jednom se želi zahvaliti svim učesnicima na saradnji i njihovom doprinosu u podizanju svijesti o važnosti očuvanja mentalnog zdravlja cijelog društva.