Your Future starts with us.
18.12.2020

Semina Bureković: Zašto sam izabrala Sarajevo Medical School na Univerzitetu SSST

Učenica Semina Bureković je tokom četvorogodišnjeg pohađanja Gimnazije SSST izgradila status jedne od najperspektivnijih i najangažiranijih učenica naše škole. Oduvijek je pokazivala svoju sklonost ka prirodnim naukama, pa je u trećem razredu njen izbor bio Prirodni smjer gdje se više mogla fokusirati na omiljene joj predmete: biologiju, hemiju, fiziku. U vrijeme kada su nam naučnici i ljekari potrebni više nego ikada ranije, Semina je upisala Medicinski fakultet na Univerzitetu SSST. Vjerujemo da Seminino vrijeme tek dolazi i da ćemo se sutra ponositi njenim profesionalnim uspjesima. Do tada, s nama je podijelila svoje iskustvo studiranja na Medicinskom fakultetu Univerziteta SSST. Šta je utjecalo na


Vašu odluku da upišete Medicinski fakultet?


Moja odluka da upišem Medicinski fakultet se zasnivala na mnoštvu različitih faktora. Jedan od meni najbitnijih je bilo iskustvo na časovima biologije u SSST Gimnaziji. Profesorica biologije, Amina Agić-Alijagić težila je ka tome da, po završetku našeg srednjoškolskog obrazovanja, razumijemo šta znači istinito izučavati, spoznavati i međusobno povezivati akademsku materiju, a ne samo memorisati iznesene činjenice. Kroz ovakav pristup ka nama, učenicima, a i nastavnom planu i programu otkrila sam svoju zainteresovanost ka proučavanju ljudskog tijela i uma. Štaviše, međusobna povezanost primarnih predmeta nastavnog plana i procesa Prirodnog smjera SSST Gimnazije, biologije, fizike i hemije za mene su oslikali karijeru u medicini kao moju budućnost. 


Zašto ste odlučili upisati Sarajevo Medical School na Univerzitetu SSST?

S obzirom da sam u vremenu pohađanja SSST Gimnazije imala uvid u nastavni plan, program i način rada SSST Univerziteta, moja odluka da upišem isti bila je konačna. Prisustvovala sam brojnim konferencijama, predavanjima i laboratorijskim vježbama na SSST kampusu na kojima sam upoznala sadašnje profesore, predavače i studente. Upravo na jednom od događaja organiziranih od strane Univerziteta, imala sam priliku da učestvujem u radionici na kojoj su studenti sa nama, učesnicima, podijelili vlastita iskustva studiranja medicine, te sam se uvjerila da Medicinski fakultet Univerziteta SSST može pružiti izuzetne uslove tokom izučavanja medicinskih nauka.


Iako, zbog epidemiološke situacije, nastavu pohađate online možete li s nama podijeliti Vaša prva iskustva studiranja?

Nastava na Univerzitetu je prilagođena trenutnoj epidemiološkoj situaciji, tj, predavanja, vježbe i konsultacije se održavaju online. Suštinski, najbitnije je za studenta da ima prikladno ažuriranu literaturu i pristup dodatnim izvorima informacija, a nama, studentima SSST Univerziteta, je navedeno omogućeno. S obzirom da se na predavanja uključujemo putem online platformi, istinski osjećaj i čar studiranja nam je još nepoznat. Međutim, trudom kako profesora tako i studenata iskorištavamo vrijeme, koje bismo u suprotnom proveli na vježbama, na način da se dodatno pripremamo za ispite, te međusobno rješavamo nedoumice.  


Kako se snalazite i koliko su profesori susretljivi?

Mogu priznati da je nama, studentima, prijelaz iz srednje škole na fakultet usred pandemije COVID-19 dodatno otežan, s obzirom da smo se kolektivno morali prilagoditi nama stranom, nepoznatom načinu pohađanja nastave. Štaviše, trenutni način rada SSST Univerziteta, kao i ostalih univerziteta u BiH, te širom svijeta je više-manje novitet i studentima i predavačima. Međutim, kako sam se već pomenula, uslovi za predavanja su na nivou trenutne situacije i poboljšanja su na horizontu.


Koji predmet Vas je, za sada, najviše zainteresirao?

Mada je još uvijek rano da sa sigurnošću priznam, ali za sada me najviše dojmila anatomija. Suštinski, čar i ljepota anatomije leži u činjenici da upravo kroz nju učimo i otkrivamo o sebi. Anatomija, kao nauka, za cilj ima da nas upozna o građi, obliku i funkciji ljudskog tijela i služi studentu medicine kao podloga i uvod u predmete za daljne godine studiranja i istraživanja u oblasti raznih naučnih polja.


Koliko vremena izdvajate za predavanja i učenje?

Količina vremena koju svaki student izdvoji za učenje i usavršavanje nastavne materije je istinski subjektivan, iz brojnih razloga. Jedan od njih, kao što sam već navela, je taj da ja, kao osoba sa odličnim temeljima, zahvaljujući Prirodnom smjeru SSST Gimnazije, vrijeme koje bih u protivnom provela učeći osnove, mogu preusmjeriti na gradivo sa kojim se nisam prije susrela. Ova činjenica mi je do sada bila od iznimne pomoći. Također, ne želim da vrijeme koje ja provodim učeći bude uzor drugim studentima, jer mi svi imamo različite načine i brzine usvajanja gradiva. Nakon svega navedenog, mogu iskreno odgovoriti da meni nedostaje pet sati sna na postojećih 24 sata u toku jednog dana.  


Koliko Vam je srednjoškolsko obrazovanje postavilo dobre temelje za studij medicine?

Sudeći po mojoj trenutnoj procjeni, pohađanje Prirodnog smjera Gimnazije SSST je postavilo iznimno dobre temelje u pogledu predmeta biologije, hemije i fizike, koje na trenutnom studiju medicine dodatno usavršavam, daljnje razvijam i dublje izučavam. S obzirom da sam se sa većinom nastavne materije koja se obrađuje na navedenim predmetima na prvoj godini medicine prethodno susrela, te da do sada nisam naišla na poteškoće u razumijevanju iste, dovodi me do zaključka da je Prirodni smjer Gimnazije SSST uistinu bio pravi izbor za mene. Štaviše, činjenica da se SSST Gimnazija vodi principom rada programa Cambridge International Education koji za cilj ima spajanje teorijskog znanja i praktičnih vještina, dodatno potvrđuje da su na vrhuncu zadatka u kontekstu pripremanja učenika za visokoškolske ustanove.