Your Future starts with us.
27.03.2020

GSSST organizira online prijemne ispite: Prijavite se za aprilske rokove

Usljed prekida redovnog nastavnog procesa, prouzrokovanog pandemijom COVID-19, Gimnazija SSST će u narednom periodu organizirati online prijemne ispite za upis u šk. 2020./2021. godinu.
Prijave su otvorene za preliminarne online prijemne ispite, koji će se održati: 11. i 25. aprila, te 16. i 23. maja.
Prijemni ispit za upis u Gimnaziju SSST sastoji se od polaganja online pismenog testa iz engleskog jezika i usmenog razgovora  na engleskom jeziku. Maksimalni broj bodova koji možete ostvariti na pismenom dijelu ispita iznosi 100. Da biste uspješno položili prijemni ispit, potrebno je da ostvarite 50 bodova. Usmeni razgovor na engleskom jeziku nosi maksimalno 10 bodova, od kojih treba da ostvarite minimalno 5 bodova.
Online prijemni ispit polagat će se putem platformi: Google Forms i aplikacije Zoom. Tokom realiziranja oba dijela ispita kamera mora biti uključena.
Da biste pristupili onlline polaganju prijemnog ispita  za upis u Gimnaziju SSST za školsku 2020./2021. godinu potrebno je da popunite aplikacioni formular koji možete pronaći na ovom linku: https://www.gssst.edu.ba/en/application-form
Primjer prijemnog ispita iz engleskog jezika možete pronaći na ovom linku: https://www.gssst.edu.ba/en/sample-examination
Ukoliko u prvom roku ne položite prijemni ispit, polaganju možete pristupiti ponovo u nekom od narednih rokova. Rezultati prijemnog ispita kandidatu će biti saopšteni na usmenom dijelu prijemnog ispita uz objašnjenje i preporuke.
Ukoliko se pojave poteškoće u popunjavanju ili slanju aplikacionog obrasca možete nas kontaktirati    putem email adresa: gimnazija@gssst.edu.ba  enisa.cehajic@gssst.edu.ba lejla.lojo@gssst.edu.ba te na brojeve telefona 033/975 070,  061/ 808 066, 061/ 255 233.
Nakon što nam pošaljete aplikacioni obrazac, obavijestit ćemo vas o terminu i načinu polaganja prijemnog ispita.
Gimnazija SSST želi puno sreće svim kandidatima.