Your Future starts with us.
15.06.2020

Konkurs za upis učenika u prvi razred Gimnazije SSST u školskoj 2020/2021. godini

Na osnovu člana 72., 73. i 74. Zakona o srednjem obrazovanju („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj 23/17) I Odluke Školskog odbora Gimnazije SSST, Gimnazija Univerziteta Sarajevo School of Science and Technology (Gimnazija SSST) objavljuje

                                                     K O N K U R S
      za upis učenika u prvi razred Gimnazije SSST u školskoj 2020/2021. godini.
 

  • Prvi konkursni rok za upis učenika u prvi razred srednje škole počinje od 15.06.2020.  i otvoren je do 22.06.2020. godine.
-   Konkurs se objavljuje u skladu sa Rješenjem o radu Gimnazije (Broj: UP-11-01-38-23218-11/16 od 05.04.2016. godine), Zakonom o srednjem obrazovanju Kantona Sarajevo, te pravilima Gimnazije SSST.
  -    Kandidat može aplicirati na Konkurs uz polaganje prijemnog ispita iz engleskog jezika.
-    Konačna rang lista će biti objavljena na službenoj web stranici Gimnazije SSST: www.gssst.edu.ba i na oglasnoj ploči Gimnazije SSST.
  -     U skladu sa Zakonom o srednjem obrazovanju (,,Službene novine Kantona  Sarajevo", broj: 23/17  i 33/19)           
       upis učenika  u prvi razred  srednje  škole na području Kantona  Sarajevo  vrši  se  u skladu sa Odlukom o kriterijima   za prijem učenika u prvi razred srednjih škola Kantona Sarajevo.
   
 Način prijave:

Upis u srednju školu u školskoj 2020./2021. godini vrši se putem  online  sistema  kojem  će  kandidati  pristupiti  putem  web  stranice https://upis.emis.edu.ba.
Kandidati se  prijavljuju  na  online  sistem  putem  Oid-a  koji  će  biti  odštampan  na svjedodžbama  učenika iz Kantona  Sarajevo. Oid predstavlja šifru učenika/kandidata putem kojeg  učenik kreirati svoj korisnički nalog.
Uputstvo   za  online   upis   učenika   kao   i  video  tutorijali   se  nalaze  na  web   stranici https://upis.emis.edu.ba, na  web  stranici  Ministarstva   zaobrazovanje,  nauku  i  mlade Kantona Sarajevo i na web stranici Gimnazije SSST.
      
 Predajdokumentacije

Nakon prvog konkursnog roka objavljuju se rang liste primljenih kandidata u školama putem online sistema, na oglasnoj tabli i web stranici Gimnazije SSST.
Nakon objave rang liste primljenih kandidata, učenik je dužan da u roku od 48 sati, u skladu sa Odlukom o kriterijima za prijem  učenika  u prvi razred  srednjih škola Kantona  Sarajevo, dostavi sljedeću dokumentaciju u srednju školu u koju je primljen:
  • prijava za upis (prijavu za upis će biti moguće isprintati nakon objave konačnih rang Iista iz online sistema- https://upis.emis.edu.ba),
  • izvod iz matične knjige rođenih - ovjerena kopija,
  • svjedodžbu o završenoj osnovnoj školi - orginalni dokument,
  • uvjerenje o uspjehu učenika u VI, VII i VIII razredu osnovne škole- orginalna dokumenti,
  • uvjerenje o državljanstvu
  • za učenike sa inostranim školskim svjedočanstvima, potrebno je rješenje o nostrifikaciji i ekvivalenciji inostranih školskih svjedočanstava i  
  • druga dokumenta  relevantna za utvrđivanje bodova po kriterijima  iz čl.  10.  i 12.  Odluke o kriterijima za prijem učenika u prvi razred srednjih škola Kantona Sarajevo.
Učenici izvan Kantona Sarajevo potrebno je da se prijave elektronski i to na način da potrebnu dokumentaciju dostave na zvanični e-mail osnovne škole na području Kantona Sarajevo koju izabere roditelj/staratelj učenika.
Prilikom prijave učenici izvan Kantona Sarajevo potrebno je da dostave sljedeću dokumentaciju:
- Izvod iz matične knjige rođenih;
- Svjedodžbu o završenoj osnovnoj školi;
- Uvjerenje o završenom 6., 7. i 8. razredu (ukoliko se radi o osmogodišnjem obrazovanju potrebno je dostaviti         uvjerenje o   završenom 5., 6. i 7. razredu);
- Dokumenti/Diplome koji dokazuju rezultate postignute na kantonalnim, te takmičenjima na nivou entiteta u Bosni i Hercegovini, države Bosne i Hercegovine, kao i na međunarodnim takmičenjima.
Osnovna škola u kojoj učenik preda dokumentaciju će unijeti potrebne podatke u informacioni sistem i kreirati Oid (obrazovni identifikator) koji predstavlja šifru učenika/kandidata te putem kojeg će učenik kreirati svoj korisnički nalog i pristupiti online sistemu za prijavu i upis u srednju školu na području Kantona Sarajevo.