Your Future starts with us.
18.10.2021

Muzikoterapijom i art terapijom završena 3. Sedmica mentalnog zdravlja u Gimnaziji SSST 

Šta su muzikoterapija i art terapija, te kako djeluju na poboljšanje psihičkog, ali i fizičkog zdravlja čovjeka, našim učenicima objasnile su nastavnice Nikolina Vujić i Indira Rovačnin. Osim u teoriji, nastavnice su održale i praktični čas kako bi učenici zaista iskusili djelovanje muziko i art terapije.  Upravo na ovaj način završena je 3. Sedmica mentalnog zdravlja i podizanja svijesti o štetnosti droga u Gimnaziji SSST, koja je u našoj školi okupila brojne stručnjake i predavače, s sve s ciljem razbijanja predrasuda o traženju pomoći kada je mentalno zdravlje u pitanju.  

O štetnom utjecaju droga, ali i njihovom prepoznavanju, te sankcijama koje se poduzimaju usljed korištenja opojnih sredstava, govorili su nam inspektori iz MUP-a KS: Amer Mulić i Vildan Bijedić. U okviru Sedmice mentalnog zdravlja psihologinja Maja Misira Rašić i pedagogica Ennisa Ćehajić održale su i radionicu za roditelje o emocionalnom zdravlju tinejdžera što je bila odlična podloga za razgovor i međusobnu razmjenu iskustava roditelja o odgoju i pristupu djeci.  

Ugostili smo i članice Udruženja „Medica“ (Udruženja studenata Medicinskog fakulteta Univerziteta SSST): Aidu Mujčin, Medinu Mujčin i Berinu Mahmutović koje su održale predavanje na temu: „Stres i imunološki sistem: Kako promjena životnih navika utječe na zdravlje“. 

Gimnazija SSST se još jednom zahvaljuje svim gostima, predavačima, ali i ostalim učesnicima 3. Sedmice mentalnog zdravlja i podizanja svijesti o štetnosti droga.