Your Future starts with us.
09.12.2020

Posljedice pandemije na zdravlje i ishranu učenika tokom online nastave

Science Club Gimnazije SSST predvođen nastavnicom biologije Aminom Agić-Alijagić organizira jednodnevni online seminar na temu: „Posljedice pandemije na zdravlje i ishranu učenika tokom online nastave ''   

Pandemija COVID 19 uveliko je utjecala na životne navike učenika poput ishrane, spavanja ili vremena koje provode ispred kompjutera, tableta i pametnih telefona u zatvorenom prostoru. S toga su članovi Science kluba odlučili detaljnije obraditi temu životnih navika učenika tokom online nastave. O ovoj temi na seminaru govorit će dr. Aida Filipović Hadžiomeragić ljekar specijalista higijene i zdravstvene ekologije te šefica Odjela za higijenu u Službi za higijenu i zdravstvenu ekologiju Zavoda za javno zdravstvo FBIH. O utjecaju pandemije na mentalno zdravlje učenika govorit će nastavnica psihologije i školska psihologinja Maja Misira Rašić.  

Seminar će se putem zoom aplikacije održati u ponedjeljak, 14. 12.2020. godine. sa početkom u 11:30 h.