Your Future starts with us.
17.03.2021

Revidirani Krizni plan pripravnosti i odgovora na pojavu novog koronavirusa (COVID-19) Gimnazije Univerziteta Sarajevo School of Science and Technology

Na osnovu Naredbe Kriznog štaba Federalnog ministarstva zdravstva broj: 01-33-3510/20 od 12.06.2020. godine i Uputstva o organizaciji i realizaciji odgojno-obrazovnog rada u osnovnim i srednjim školama na području Kantona Sarajevo u školskoj 2020/2021. godini broj: 11/04-34-2024-4/21 za period od 12 do 26 marta 2021. godine  Školski odbor Gimnazije Univerziteta Sarajevo School of Science and Technology (Gimnazija SSST) na sjednici održanoj dana 16.03.2021, godine donosi:  

Revidirani Krizni plan pripravnosti i odgovora na pojavu novog koronavirusa (COVID-19) Gimnazije Univerziteta Sarajevo School of Science and Technology : Revidirani krizni plan