Your Future starts with us.
23.11.2021

Odluka o izmjeni nastavnog kalendara za školsku 2021/2022. godinu

Na osnovu Odluke Ministarstva za odgoj i obrazovanje Kantona Sarajevo o izmjeni Odluke o školskom kalnedaru za školsku 2021/2022. godinu, broj: 11-34-26453-2/21 od 19.11.2021. godine, direktor Gimnazije SSST Senad Alić donosi:  

 ODLUKU 

o izmjeni nastavnog kalendara za školsku 2021/2022. godinu  

Odluku u cjelosti možete pročitati ovdje.